Badanie ankietowe wśród użytkowników

badania_biovitalizer

Badanie ankietowe obejmowało ocenę samopoczucia przed używaniem BioVitalizera i po 1 miesiącu jego używania.

Pytania ankietowe dotyczyły subiektywnych ocen samopoczucia i jego zmiany w ciągu miesiąca picia BioVitalnej wody. Największe różnice zaobserwowano we wzroście sił witalnych /+3/, poprawie zdolności do relaksu /+3/ oraz w ogólnym samopoczuciu /+4/.


Badanie biovitalizacji wody z dnia 09.05.2016

Opis badania:
Do badań użyto zimnej wody z ujęć miejskich Wrocławia dla dzielnicy Biskupin.
Z uwagi na zakres pól harmonicznych wodę przed badaniem odizolowano w naczyniu próżniowym.

Wykorzystane urządzenia do badań:
1. Mikroskop /struktura krystaliczna wody/
2. ORP 169E /REDOX/
3. Wahadało radiestezyjne /skala Bovisa/
4. PH Metr /badania PH wody/

Przy użyciu powyższych mieników przebadano zmiany w wodzie na poziomie:
ad/1 układu klastrów wody, obrazowanej podczas krystalizacji roztworu nasyconego NaCl w badanej wodzie.
ad/2 potencjału Redox
ad/3 potencjału biovitalnego w skali Bovisa
ad/4 wysokości PH

Przedmiot badania:
1. Pomiary parametrów fizycznych wody wodociągowej, jako próbki zerowej, nie poddanej działaniu urządzeń.
2 Pomiar zmian fizycznych wody w polu działania BioVitalizer typ: Bio-1

Pomiary:
0) Woda wodociągowa
1. Mikroskop.
Duże dysharmoniczne w obrazie kryształy, pokazujące wielkość klastrów wody. Woda z wodociągów zawiera wypełnione informacją klastry pamięci.
2. ORP 169E /REDOX/ = +539
3. Wahadało radiestezyjne /skala Bovisa/ = 5000 B
4. PH Metr /badania PH wody/ 7,7 PH

2. Woda wodociągowa poddana działaniu BioVitalizer Bio-1

A) Woda biovitalizowana BioVitalizerem przez 30 minut
1. Mikroskop.
4 razy mniejsze kryształy wody, które świadczą o restrukturyzacji wody i wzroście jej bioprzyswajalności.
2. ORP 169E /REDOX/ = 480
3. Wahadało radiestezyjne /skala Bovisa/ = 9000
4. PH Metr /badania PH wody/ = 8,0

B) Woda biovitalizowana BioVitalizerem przez 3 godziny.
1. Mikroskop.
6-8 razy mniejsze kryształy wody, które świadczą o restrukturyzacji wody i wzroście jej bioprzyswajalności.
2. ORP 169E /REDOX/ = 303
3. Wahadało radiestezyjne /skala Bovisa/ = 9700
4. PH Metr /badania PH wody/ = 8,6

Badanie przeprowadzono we Wrocławiu w dniu 09 05 2016 w pomieszczeniach Fundacji Harmonicznej Fali na Biskupinie.

Wykresy ilustrujące zmianę parametrów wody.

 

bovis


ph


redox


mikroskop


 

Badanie z 2015 roku
4-krotny WZROST BIOVITALNOŚCI KIEŁKÓW RZEŻUCHY!

kielki

Hodujesz kiełki?
BioVitalizer zwiększa plony
i podnosi ich biovitalną wartość!


 

Poniżej prezentujemy 2 badania, wykonane w roku 2015.

1. Wysiew nasion w polu harmonicznym BioVitalizera.

2. Krystalizacja kryształów NaCl w polu BioVitalizera i poza polem.


1. Wysiew nasion w polu harmonicznym BioVitalizera.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z naszego doświadczenia z wysiewem nasion w polu Urządzenia Harmonicznej Fali – BioVitalizer|Bio-1.

 

Start doświadczenia
Data: 23.08.2015 godz. 13.00
Miejsce: MerhlinLaboratory – Wrocław.

Cel doświadczenia:

Zbadanie biologicznych parametrów pola harmonicznego generowanego przez wynalazek BioVitalizer, poprzez zobrazowanie jego wpływu na kiełkowanie oraz szybkość wzrostu roślin.

Opis założeń doświadczenia:

Porównawczy wysiew nasion rzeżuchy /łac. nazwa Lepidium sativum/ podlewanego wodą biovitalną i nie poddaną biovitalizacji oraz jedną z tacek, umieszczoną w bezpośrednim wpływie BioVitalizera, ustawionego pod tacką wysiewową.

Nasiona zostały wybrane w sposób losowy, bez badania ich jakości, wielkości, barwy, itd.

Ilość nasion: po 20 na każdą z tacek wysiewowych.

BioVitalizer - badania
tacki wysiewowe z nasionami

W doświadczeniu użyto 3 tacek wysiewowych, opisanych symbolami, w których użyto różnej wody, którą podlewano siewki:

1. „H2O” tacka z siewkami, podlewanymi wodą z sieci wodociągowej, nie poddanej biovitalizacji.

2. „E2O” tacka z siewkami, podlewanymi wodą z sieci wodociągowej, poddanej biovitalizacji przy pomocy BioVitalizera.

3. „H2O2” tacka z siewkami, podlewanymi wodą z sieci wodociągowej, poddana ciągłej biovitalizacji przy pomocy BioVitalizera, ustawionego pod tacką wysiewową.

Z uwagi na całkowity zasięg pola BioVitalizera /zasięg do 10 metrów/ tacki wysiewowe umieszczono w 3 pomieszczeniach, oddalonych od siebie o ponad 10 metrów.


Zapis z kolejnych dni doświadczenia


Siewki w pierwszej dobie

Po pierwszej dobie na 20 nasion skiełkowało odpowiednio:

Tacka 1. /ze zwykłą wodą/ 18 skiełkowanych, 2 nasiona bez kiełków
Tacka 2 /z biovitalną wodą/ 19 skiełkowanych, 1 bez kiełków
Tacka 3 /nad BioVitalizerem/ 20 skiełkowanych, wszystkie nasiona wzeszły

Kiełkowanie nasion w procentach:
Tacka 1. 90% wykiełkowanych nasion
Tacka 2. 95% wykiełkowanych nasion
Tacka 3. 100% wykiełkowanych nasion

Wnioski z pierwszej doby.

Woda BioVitalna i pole BioVitalizera mają znaczny i pozytywny wpływ na szybkość kiełkowania nasion.

CDN…


 

Siewki w drugiej dobie

BioVitalizer – badania
Tacka 1. /ze zwykłą wodą/

 

BioVitalizer – badania
Tacka 2 /z biovitalną wodą/

 

BioVitalizer – badania
Tacka 3 /nad BioVitalizerem/

 

Na zdjęciach widać, że:

– kiełki z tacki nr 1 nie poddanej biovitalizacji mają kiełki o długości średniej ok. 3mm.

– kiełki z tacek biovitalizowanych nr 2 i 3 mają dłuższe kiełki /średnia długość kiełka w drugiej dobie to ok. 1 cm tacka nr 2 i 1,3mm tacka nr 3/.

– kiełki z tacki nr 3, pod którą umieszczono BioVitalizer są grubsze, silniejsze i o ok. 20% większe od kiełków z tacki nr 2 i ok. 90% większe od nasion z tacki nr 1.

Wnioski z drugiej doby.

Nasiona poddane procesowi biovitalizacji rozwijają się o ok. 50-70% lepiej od nasion nie poddanych procesowi biovitalizacji.

Nasiona z tacki nr. 3, umieszczonej nad BioVitalizerem rozwijają się dużo szybciej, co świadczy o optymalnie dobranym polu urządzenia. Przy zbyt dużym polu nasiona umieszczone w bezpośredniej bliskości zasychałyby /czynnik liofilizacyjny pól jonizacyjnych/.

BioVitalizer nie jest jonizatorem. Pracuje na odmiennych zasadach bio-informacyjnych i ten wątek badania obrazuje innowacyjność pola, generowanego przez BioVitalizer, który w „inteligentny” sposób wpływa na pole biologiczne, dostosowując swoje działanie do jego parametrów.

Delikatność kiełków jest porównywalna z charakterem pojedynczej komórki, w której przebiegają procesy osmotycznego odżywiania i zamiany cząstek pokarmowych na energię ATP, która zasila organizm na poziomie komórek i tkanek.

Doświadczenie na tym etapie pokazuje pozytywny wpływ harmonicznego pola BioVitalizera na komórki, które tworzą wszystkie tkanki organizmu. Witalna i dobrze odżywiona komórka jest fundamentem zdrowych tkanek, tworzących organizm.

Poprawny rozwój biovitalizowanych siewek, których witalność można zobaczyć po ich cechach organicznych /grube i vitalne kiełki/ świadczy o tym, że na poziomie komórkowym mamy do czynienia ze stanem zrelaksowanego DNA, dzięki któremu białka syntetyzują się bez błędów, zgodnie z ich genetycznym kodem.

O stanie zrelaksowanego DNA przeczytasz tutaj>>>

Po 2 dobie widać wyraźnie, że kiełki Lepidium sativum w polu harmonicznym BioVitalizera czują się świetnie:)

Dodatkowym plusem tego doświadczenia jest, że każdy użytkownik BioVitalizera może przeprowadzić podobny eksperyment we własnym domu, na dowolnych nasionach.

CDN… bo kiełki Lepidium sativum rosną nadal w szalonym tempie:)

Siewki w 5 dobie

Zdjęcia mówią same za siebie:)

Kolejne dni dosiadczenia poteiwrdziły wnioski z 2 doby. Na zdjęciach widać wyraźne różnice we wzroście kiełków na 3 tackach wysiewowych.

Tacka 1. /ze zwykłą wodą/
Tacka 1. /ze zwykłą wodą/

 

Tacka 2 /z biovitalną wodą/
Tacka 2 /z biovitalną wodą/

 

Tacka 3 /nad BioVitalizerem/
Tacka 3 /nad BioVitalizerem/

 

Kiełki podlewane wodą z wodociągów miejskich wyglądają najmniej okazale /tacka nr 1/. Drugie miejsce zajęły kiełki podlewane wodą biovitalną /tacka nr 2/. Absolutnym rekordzistą  jest plon z siewki ustawionej w ciągłym polu BioVitalizera /tacka nr 3/.

To doświadczenie pokazało, że pole BioVitalizera ma wyraźnie pozytywny wpływ na jakość wzrostu tkanek organicznych…. a co dobre dla rzeżuchy, to równie dobre dla Ciebie:)

Zapraszamy do własnych badań i doświadczeń. Hodowla hydroponiczna z tym wynalazkiem to prawdziwa przyjemność. Tutaj>>> znajdziesz wszystkie informacje, dotyczące możliwości jego otrzymania.


 

Poniżej fotografia systemu korzennego rzeżuchy podlewanej zwykłą wodą:

BioVitalizer
System korzenny rzeżuchy z tacki 1. /ze zwykłą wodą/

 

i rzeżuchy, pod którą stał BioVitalizer:

badanie
System korzenny rzeżuchy z tacki 3 /nad BioVitalizerem/

 

Imponujące, prawda?

Smak biovitalizowanej rzeżuchy był fantastycznie orzechowy – użytkownikom BioVitalizera polecamy założyć domową hodowlę na talerzu:)


2. Krystalizacja kryształów NaCl w polu BioVitalizera i poza polem.

Opis doświadczenia
Woda z solą morską w szybkiej krystalizacji.
Krystalizacja na układach Harmonicznej Fali i bez układów. Obrazy z mikroskopu w polu jasnym i ciemnym.

Opis zdjęć
W zbliżeniach widać piramidalne struktury soli i wierzchołki harmoniczne mniej lub nie harmoniczne. Przy większych zbliżeniach widać różnice w budowie kryształów, w ich segmentacji, z pola harmonicznego są bardziej równe, poza polem – dużo mniej harmoniczne.

 

Wnioski:

Struktura kryształów daje obraz wpływu harmonicznego pola BioVitalizera na klastry wody. Pełne harmonii i symetryczne kryształy tworzą się wyłącznie w harmonijnej i strukturalnej wodzie, która poprawia osmozę i wszystkie procesy metaboliczne na poziomie komórkowym.

Picie biovitalnej wody poprawia samopoczucie i odporność organizmu, o czym piszą użytkownicy>>>.


W badaniu wykorzystano sprzęt analityczny: mikroskop z kamerą cyfrową.

 

BioVitalizer

Zapraszamy do skorzystania z 17 lat naszej pracy
nad poprawą parametrów jakościowych wody!

Twój BioVitalizer już czeka na Ciebie:)